Tester

Flow Motions tester är till för att du skall få kännedom om de begränsningar som din kropp har och hur du med träning kan förbättra din prestationsförmåga.

Intention: Att uppleva rörelsekänsla med kontroll av kroppen.
Målsättning Att bättre kunna producera kraft och ha kontroll på kroppen.

Rörlighet

Rörlighetsträning gör det möjligt att använda kroppen på ett bra och effektivt sätt.t Genom att följa upp det statiska arbetet med rörlighetsträning kan du förbättra din hållning och minska smärtor i kroppen. Faktorer som ofta har påverkan på rörligheten är inaktivitet och upplevd instabilitet.

Kondition

Vi vet med säkerhet idag att en av de viktigaste para- metrarna för hälsa är ökad fysisk kapacitet. Förbätt- rad kondition, samt ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande leder till minskad förekomst av ett flertal sjukdomar och ett längre liv (Åstrand 1997, Åstrand et al. 2003, Pedersen och Saltin 2006, Hellenius 2006, Ekblom et al. 2010, FYSS 2015).

Balans – Koordination

Tyngspunkt, grundmotorik, segmentell
rörelse och andningsmönstret.
Är de de delar vi förklarar hur de fungerar. Du testas i olika rörelser och kropps positio- ner. Vi tar foto med din mobil så du får se om det ser ut som du uppleverer det.
Du får förslag på rörelser och fysiska aktivite- ter och gör en återtest efter en viss tid 
 

Motion Metrix

Med MotionMetrix, som genomförs genom att du går i lång- sam takt på ett rullband, kan du visuellt få förståelse hur du rör dig samtidigt som du får kurvor på hur kroppens tyngd- punkt och bäckenrörelserna är centrerade i kroppen.
Du får förslag på förändringar i hur du skall röra kroppen/ träningsrörelser och får se vilka förändringar som kan ske av din balans och motoriska kontroll av kroppen 
 
 

Dolda resurser

Tyngspunkt, grundmotorik, segmentell rörelse, andningsmönstret. Efter 4 deceniers verksamhet i tränings- och behandlings branchen har vi samlat på erfarenheter och kunskap som i dagens levnadssituation kan hjälpa dig att förbättra din styrka- rörlighetsförmåga samt förståelse om hur människokroppen fungerar, som leder till ökad prestationsförmåga och livskvalitè. 
 
 
german, male, 3d model-2566563.jpg