Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem, detta gör man genom att testa spänningen i klientens muskler. Man använder sig av muskeltestning för att finna eventuella obalanser, spänningar eller blockeringar i klientens kroppen. Inom Kinesiologi arbetar man med att optimera funktionen i både muskler, leder men även i vår inre fysiologi t.ex matsmältning, hormonsystem och immunförsvar. Kroppen utgör hjärnan och ryggmärgen det vi kallar för det centrala nervsystemet. Det centrala nervsystemets funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan, ögon, öron, näsa, tunga, hud, etc. kinesiologens roll att stärka upp den med hjälp av olika typer av behandlingsmetoder. Dessa metoder kan utgöras dels av en näringskemisk behandling, neurologisk med hjälp av stimulering av akupunkturpunkter, massage, koordinationsövningar, energibehandlingar, andningsövningar för avslappning i kroppen. Resultatet man vill uppnå är att förändra och förbättra välbefinnande i kroppen.