Naprapati är en form av manuell behandling där man kombinerar justering av ryggrad och extremiteter med behandling av sekundära spänningstillstånd som uppstår i mjukdelarna. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder “finna orsak” och grekiskans patos som betyder lidande. Kortfattat “finna orsaken till lidande”. En naprapat letar alltid efter en underliggande orsak till smärta. Det betyder till exempel att or- saken till huvudvärk inte nödvändigtvis sitter i huvudet. En behandling hos AllaFalls naprapater består först och främst av en grundlig undersökning av dina muskler och leder. När underliggande orsak(er) till problemet är identifierad, behandlas denna genom justering av den stela leden, triggerpunktsbehandling, akupunktur och andra väletablerade behandlingsmetoder. Naprapatin utvecklades under 30-talet i USA har och sitt ursprung i chiropraktiken.