Affärsidé
Flow Motionär en ledande part i människor och organisationers förändringsarbete att förbättra och förstå sin hälsa och kroppsfunktioner.
Genom hög kompetens, nytänkande och flexibla lösningar ges möjlighet att nå uppställda mål Med samarbetspartner etablerar Flow Motion grundmotorikens betydelse för välbefinnande.
Om oss
Flow Motion ser helheten i din hälsa och har kunskapen att beskriva hur de olika kroppsfunktioner- na påverkar varandra och kan motivera till samt hjälpa till en förändring.
Flow Motion är en klinik med chiropraktik, naprapati, kinesiologi och massage. Där finns en bred erfarenhet av friskvård på företag, inom idrotten och av människor som söker privat.
Alla människor har en inneboende förmåga till självläkning av ohälsa.
Vårt arbete är att tillsammans med dig skapa dessa förutsättningar. Vi vet att det nätverk av tera- peuter och terapier som vi bildar täcker en stor del av det som du behöver för att må bättre.
Flow Motion bedriver forskning, kurser och vidareutbildning för terapeuter,organisationer och pri- vatpersoner samt producerar litteratur inom träningslära.
Historia
Kliniken Flow Motion är en uppgradering av systerkliniken Alla Fall som urspringer ur “Key En- zymes Studio” som etablerades som ett av de första större gymmen i Stockholm i mitten av -80 talet. Under dessa fyrtio år har utvecklingsarbetet att förstå helheten av människans rörelse varit ledstjärnan. Vi har genomfört många projekt för att få svar på dessa frågor och en del har även publicerats.
Flow Motions terapeuter teraputer är sammansatt av liktänkade framåtsträvande personer som vill förmedla den kunskap som samlats under åren.
Nyckelord för detta är helhet, nervflöde, grundmotorik, andningsrörelser, segmentellrörel, egenansvar, förklaringsmodeller, tillit och tålamod