Kom och träna med oss på Flow Motion!
Ditt egna exclusiva gym där du hittar allt du behöver för att nå dina mål utan att många tränar samtidigt. Ett center där våra terapeuter är ivriga för att hjälpa dig för att må bra och prestera.

Naprapati är en form av manuell behandling där man kombinerar justering av ryggrad och extremiteter med behandling av sekundära spänningstillstånd som uppstår i mjukdelarna. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder "finna orsak" och grekiskans patos som betyder lidande. Kortfattat "finna orsaken till lidande". En naprapat letar alltid efter en underliggande orsak till smärta. Det betyder till exempel att or- saken till huvudvärk inte nödvändigtvis sitter i huvudet. En behandling hos AllaFalls naprapater består först och främst av en grundlig undersökning av dina muskler och leder. När underliggande orsak(er) till problemet är identifierad, behandlas denna genom justering av den stela leden, triggerpunktsbehandling, akupunktur och andra väletablerade behandlingsmetoder. Naprapatin utvecklades under 30-talet i USA har och sitt ursprung i chiropraktiken.
Massage är en gammal behandlingsmetod där musklerna bearbetas med händerna. Massören behärskar ett flertal olika massagemetoder och tekniker vars gemensamma syfte är att lösa upp och motverka muskelspänningar. En massörs behandling kan därför variera kraftigt från patient till patient. Behandlingen kan antingen vara riktad mot att förebygga besvr eller att behandla direkta problem som onda axlar, nackspärr, ryggskott, trötta ryggar, ledbesvär, tennisarmbågar, huvudvārk.
Genom att se hur kroppen rör sig och därefter påverka nervsystemet genom att behandla olika leder med manipulation ges kroppen förutsättning till läkning. Kroppen påverkas konstant av jordens dragningskraft. För att tåla stora belastningar har ryggra- den kurvaturer. Genom yttre påverkan fall, slag etc under uppvāxtåren påverkas en del av kotpelaren som leder till att förändringar uppstår i kurvaturerna. Det medför att musklernas funktioner förändras och vi får stela partier i kotpelaren. Rörelsemöns- ter ändras utan att vi märker det. Vi kompenserar de "fel" som uppstått. Till slut orkar inte kroppen kompensera längre utan reagerar i stället med smärta. Genom att påverka de "låsta" delarna av kotpelaren avlastas det som gör ont och kroppens egen självläkning kan ta vid.
Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem, detta gör man genom att testa spänningen i klientens muskler. Man använder sig av muskeltestning för att finna eventuella obalanser, spänningar eller blockeringar i klientens kroppen. Inom Kinesiologi arbetar man med att optimera funktionen i både muskler, leder men även i vår inre fysiologi t.ex matsmältning, hormonsystem och immunförsvar. Kroppen utgör hjärnan och ryggmärgen det vi kallar för det centrala nervsystemet. Det centrala nervsystemets funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan, ögon, öron, näsa, tunga, hud, etc. kinesiologens roll att stärka upp den med hjälp av olika typer av behandlingsmetoder. Dessa metoder kan utgöras dels av en näringskemisk behandling, neurologisk med hjälp av stimulering av akupunkturpunkter, massage, koordinationsövningar, energibehandlingar, andningsövningar för avslappning i kroppen. Resultatet man vill uppnå är att förändra och förbättra välbefinnande i kroppen.